Osnovna šola Frana Metelka Škocjan

8275 ŠKOCJAN

Katalog:

Naslovi na črko: A, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, V, Z, Ž, X, Y, W, Q, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

NaslovnicaŠt.naslovaZnačnicaNaslovLetoProstih/Vseh
9189IDEALIST. IDEALIST. ; VK 0000 1/1
3551IDEAS & issues. IDEAS & issues. ; Pre-intermediate, łTeacher?s guide 1998 1/1
3924IGRA vlog in simulacija kot učna metodaIGRA vlog in simulacija kot učna metoda ; priročnik za učitelje psihologije in drugih družboslovnih predmetov ter razrednike 2003 1/1
8965IGRA števil in oblik 4. Samostojni delovni zvezek za matematiko v 4. razredu osnovne šoleIGRA števil in oblik 4. Samostojni delovni zvezek za matematiko v 4. razredu osnovne šole ; 1. del 2009 1/1
8966IGRA števil in oblik 4. Samostojni delovni zvezek za matematiko v 4. razredu osnovne šoleIGRA števil in oblik 4. Samostojni delovni zvezek za matematiko v 4. razredu osnovne šole ; 2. del 2009 1/1
3385IGRAMO se in ustvarjamo z naravnim materialom 2000 2/2
6526IGRIVO gledališče 1991 2/2
12231IGRIŠČE zgodbIGRIŠČE zgodb ; moj dnevnik branja v 6. razredu osnovne šole 2020 1/1
6873ILUSTRIRANA enciklopedija ILUSTRIRANA enciklopedija ; Svetega pisma 1994 1/1
6577ILUSTRIRANA mladinska enciklopedija Jugoslavije 1988 1/1
2619ILUSTRIRANA zgodovina Slovencev 1999 0/1
2909ILUSTRIRANA zgodovina sveta 1996 0/1
144IMAM otroka - imam praviceIMAM otroka - imam pravice ; priročnik za starše 1997 0/0
6082s IMV ; DVD 2007 1/1
1642IN the classroom 0000 0/0
1648IN the park 0000 0/0
1647IN the street 0000 0/0
1636IN the supermarket 0000 0/0
4019INDUSTRIJSKA revolucija v Angliji 1999 0/0
9250INDUSTRIJSKA revolucija v Angliji. INDUSTRIJSKA revolucija v Angliji. ; VK 1999 1/1
4096INFORMACIJSKO opismenjevanjeINFORMACIJSKO opismenjevanje ; priročnik za delo z informacijskimi viri 2004 1/1
1717INOVACIJSKI projekti 1998 1/1
6885INOVACIJSKI projekti 2000/01 2002 1/1
3909INOVACIJSKI projekti 2001/02 2003 0/0
2562INOVACIJSKI projekti 2002/03 2002 0/0
2463INSTALLATION, configuration and integration of Windows NT Internet servicesINSTALLATION, configuration and integration of Windows NT Internet services ; manual 1999 0/0
7019INTEGRIRANI dnevi na razredni stopnji osnovne šole 1991 1/1
7293INTEGRIRANI pouk in drugi primeri inovacij pouka na začetku šolanja 1990 1/1
7358INTERAKCIJSKE INTERAKCIJSKE ; vaje za łmladostnike 1991 2/2
3993ITALIJA - ITALIJA - ; industrijski sever 1998 1/1
1369IUPACIUPAC ; łsekcije A, B, C in D 1984 1/1
9241IVAN TavčarIVAN Tavčar ; VK 1998 1/1
818IZ prakse za praksoIZ prakse za prakso ; vzorci pisnih priprav za glasbeno vzgojo za 1, 2. in 3. razred osnovne šole 1987 2/3
7948IZ velikih težkih dni 1965 0/0
8011IZBOR IZBOR ; koroških narodnih łpripovedk 2000 2/2
1015IZBRANA poglavja iz didaktike 1991 2/2
9688IZBRANE IZBRANE ; naravoslovje za predmetno stopnjo osnovne šole : łTIMSS za 7. in 8. razred 1998 2/2
9689IZBRANE IZBRANE ; łmatematika za predmetno stopnjo osnovne šole : łTIMSS za 7. in 8. razred 1998 2/2
9690IZBRANE IZBRANE ; łmatematika za razredno stopnjo osnovne šole : łTIMSS za 3. in 4. razred 1999 1/1
2593IZGNANCIIZGNANCI ; zbornik slovenskih izgnancev 1941-1945> 1993 1/1
9681IZLETI z javnimi prevoznimi sredstvi in kolesom 2010 1/1
341IZOBRAŽEVANJE učiteljev ob vstopu v tretje tisočletje. Teze za jesenski del posveta, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, 4. december 1997 1997 0/0
4037IZOBRAŽEVANJE učiteljev za prenovljeno šoloIZOBRAŽEVANJE učiteljev za prenovljeno šolo ; łcontributions to the project 1999 1/1
7686IZOBRAŽEVANJE v Sloveniji za 21. stoletje. 5, IZOBRAŽEVANJE v Sloveniji za 21. stoletje. 5, ; Koncepcija in strategija łšportne łvzgoje v Sloveniji 1991 1/1
4704IZOBRAŽEVANJE za demokratično državljanstvo 2005 1/1
6541IZPLESANI copatkiIZPLESANI copatki ; transilvanske pravljice 1991 1/1
11813Ice island adventure 2014 1/2
11808Ice worlds 2018 2/2
5024JOHNSTON, Olivia Ideas & issues. ; Intermediate, łTeacher?s guide 0000 1/1
3552SWEENEY, Geraldine Ideas & issues. ; Pre-intermediate 0000 1/1
4914JOHNSTON, Olivia Ideas & issues. Intermediate 0000 0/1
1289ZAUNER, Georg Iglavci ; spoznavanje in določanje iglavcev v naravi in nasadih 1989 1/1
2156MIŠMAŠ, Pavel Iglavci pred zimo 1996 1/1
7991JAKLIČ, Franc Ignacij ; Knoblehar in njegovi sodelavci 1996 2/2
11867Mojiceja Podgoršek Ignacij, Bela reka in črni ljudje 2019 2/3
3574LAINŠČEK, Feri Ignacija in njen angel 2002 1/1
12598HORA, Daniel Igra 2021 0/1
928BOGNAR, Ladislav Igra pri pouku na začetku šolanja 1987 3/3
2870MEDVED UDOVIČ, Vida Igra videza ; < łpriročnik za učitelje izbirnega predmeta gledališki klub za 7., 8. in 9. razred devetletne osnovne šole> 2000 1/1
7367GJUD, Andreja Igra z ; osnove izražanja z gibom. 1, łTelo v gibanju 1990 2/2
2412MAURER, Neža Igra za življenje ; njene najboljše pesmi 1999 1/1
5413CENTA, Nataša Igra števil in oblik 4. ; Delovni zvezek za matematiko v 4. razredu osnovne šole ł1. del 2006 1/2
5414CENTA, Nataša Igra števil in oblik 4. ; Delovni zvezek za matematiko v 4. razredu osnovne šole ł2. del 2006 1/2
5208CENTA, Nataša Igra števil in oblik 4. < ; Učbenik za matematiko v 4. razredu osnovne šole> 2006 1/2
10080CENTA, NatašaIgra števil in oblik 5 ; [Samostojni delovni zvezek za matematiko v 5. razredu osnovne šole] 2012 1/1
12493JEŽ, Jakob Igraj kolce: Izbor skladb za večglasne visoke glasove brez spremljave 2013 0/1
2721IMOTO, Yoko Igraj se z mano 2000 3/3
3714COTIČ, Mara Igraje in zares v svet matematičnih čudes ; 1. zvezek łdelovni učbenik za matematiko v 1. razredu devetletne osnovne šole 2002 1/1
4042COTIČ, Mara Igraje in zares v svet matematičnih čudes ; 1. zvezek łučbenik z elementi delovnega zvezka za matematiko v 1. razredu devetletne osnovne šole 2004 2/2
3715COTIČ, Mara Igraje in zares v svet matematičnih čudes ; 2. zvezek łdelovni učbenik za matematiko v 1. razredu devetletne osnovne šole 2002 1/1
4043COTIČ, Mara Igraje in zares v svet matematičnih čudes ; 2. zvezek łučbenik z elementi delovnega zvezka za matematiko v 1. razredu devetletne osnovne šole 2004 1/1
3716COTIČ, Mara Igraje in zares v svet matematičnih čudes ; 3. zvezek łdelovni učbenik za matematiko v 1. razredu devetletne osnovne šole 2002 1/1
4044COTIČ, Mara Igraje in zares v svet matematičnih čudes ; 3. zvezek łučbenik z elementi delovnega zvezka za matematiko v 1. razredu devetletne osnovne šole 2004 2/2
4125COTIČ, Mara Igraje in zares v svet matematičnih čudes. ; Kako poučevati matematiko v 1. razredu devetletne osnovne šole 2003 1/3
1667POGAČNIK, Uroš Igraje na smuči ; zimovanje za predšolske otroke 1998 1/1
1688HERNJA, Sonja Igraje skozi matematiko 4 ; delovni zvezek za nivojski pouk matematike v 4. razredu osnovne šole 1998 0/1
1689HERNJA, Sonja Igraje skozi matematiko 4 ; delovni zvezek za nivojski pouk matematike v 4. razredu osnovne šole. łRešitve 1998 0/1
3768HERNJA, Sonja Igraje v matematiko 4. ; 1. del łDelovni zvezek za nivojski pouk matematike v 4. razredu osemletne osnovne šole 2002 5/5
3769HERNJA, Sonja Igraje v matematiko 4. ; 2. del łDelovni zvezek za nivojski pouk matematike v 4. razredu osemletne osnovne šole 2002 5/5
3770HERNJA, Sonja Igraje v matematiko 4. ; 3. del łDelovni zvezek za nivojski pouk matematike v 4. razredu osemletne osnovne šole 2002 3/3
3771HERNJA, Sonja Igraje v matematiko 4. ; reçitve łDelovni zvezek za nivojski pouk matematike v 4. razredu osemletne osnovne šole 2002 7/7
3793HERNJA, Sonja Igraje v matematiko 7. ; 1. del łDelovni zvezek za nivojski pouk matematike v 7. razredu devetletne osnovne šole 2002 1/1
3794HERNJA, Sonja Igraje v matematiko 7. ; 2. del łDelovni zvezek za nivojski pouk matematike v 7. razredu devetletne osnovne šole 2002 1/1
3795HERNJA, Sonja Igraje v matematiko 7. ; 3. del łDelovni zvezek za nivojski pouk matematike v 7. razredu devetletne osnovne šole 2002 1/1
3796HERNJA, Sonja Igraje v matematiko 7. ; rešitve łDelovni zvezek za nivojski pouk matematike v 7. razredu devetletne osnovne šole 2002 1/1
11203BREGAR, IztokIgrajmo se 2016 2/3
8803COTIČ, Mara Igrajmo se matematiko. ; Prvo srečanje z verjetnostnim računom in statistiko. Delovni zvezek 1996 0/1
1251COTIČ, Mara Igrajmo se matematiko. ; Prvo srečanje z verjetnostnim računom in statistiko. łDelovni zvezek 1993 1/1
795COTIČ, Mara Igrajmo se matematiko. Drugo srečanje z verjetnostnim računom in statistiko. Delovni zvezek 1996 2/2
850GRGINIČ, Marija Igrajmo se s črkami 1994 2/2
2233ŽEROVNIK, Angelca Igrajmo se, premagajmo težave ; vaje za otroke s specifičnimi učnimi težavami 1994 1/1
2169BERRY, Cicely Igralec in glas 1998 -1/0
5530SCHLEICHER, Wolfgang Igram se 2004 0/0
6984CALDWELL, Susan. Igramo ; šah 1990 2/2
7297SELIŠKAR, Nevenka Igramo se in učimo ; zgodnje łučenje łtujega jezika 1995 1/1
207GOLOB, Berta Igrarije besedne čarovnije 1988 1/1
12141IGRAČE korakajo Igrače korakajo 2019 1/1
1038LEŠNJAK, Pavle Igre 1981 3/3
6532SMOLE, Dominik Igre in igrice 1986 1/1
384PARUN, Vesna Igre pred oluju 1979 1/1
7851PERHAJ, Ivan Igre s soncem 1994 4/4
7341CURRAN, Susan Igre, ; grafika in łzvoki 1985 1/1
895KOVAČ, Polonca Igrice za kratek čas 1982 1/1
9906PEDEVILLA, PiaIgrivo ustvarjanje 2011 1/1
8309RIBARIČ, Vladimir Ikarus leti v ; vesolje 1973 1/1
5313BURNIE, David Ilustrirana enciklopedija živali 2001 1/1
9754BURNIE, DavidIlustrirana enciklopedija živali 2010 1/1
8502RODRIGUEZ, Teresa Ilustrirani ; atlas łsveta 2007 1/1
8501RODRIGUEZ, Teresa Ilustrirani ; atlas łživali 2007 0/1
10799KRALJIČ, HelenaImam disleksijo 2013 1/1
12266ŠTEFAN, Anja Imam zelene čeveljčke 2020 1/2
72HEMINGWAY, Ernest Imaš in nimaš 1991 1/1
9667MOORE-MALLINOS, Jennifer Imaš kakšno skrivnost? 2010 2/2
636MAL, Vitan Ime mi je Tomaž 1998 1/1
5797FRANČIČ, Franjo Imej se rad 1998 1/1
2191NOVAK, Bogdan Imeli smo ljudi 1999 0/1
7172WILKES, Angela Imenitna knjiga za deževne dni ; łslikamo, sestavljamo, pečemo, šivamo, vrtnarimo> 1996 1/1
322ARHAR, Vojan Tihomir Imenitniki z zelenega dvora 1996 2/2
7815HEMINGWAY, Ernest Imeti ali ne ; roman 1965 1/1
8661COURTHION, Pierre Impresionisti 1992 1/1
4206SPATHELF, Baerbel Imuno ali Kaj se zgodi, ko zboliš 2004 1/1
4142NOVAK, Magdalena In the sky 2004 5/5
2973OŠ Davorina Jenka (Cerklje na Gorenjskem) In šla je mimo 0000 3/3
8740SELIŠKAR, Tone Indijanci in gusarji 1965 1/1
234HAYWOOD, Trevor Info-bogataši - Info-reveži ; dostop in izmenjava v globalni informacijski družbi 1997 0/0
7985BREČKO, Barbara Neža Informacijsko-komunikacijska ; tehnologija pri poučevanju in učenju v slovenskih šolah 2008 1/1
11625RUTAR, DušanInkluzija otrok s posebnimi potrebami 2017 1/1
8273MAY, Karl Inkova oporoka ; zgodbe iz Južne Amerike 1968 1/1
7356GLOGOVEC, Viktorija Zmaga Inovacija Miška ; inoviranje v łvrtcih 1995 1/1
8520MANDIĆ, Petar Inovacije pri pouku 1983 0/0
156EUROPEAN communities Institucije Evropske skupnosti 1993 1/1
1210TORT, Michel Inteligenčni kvocient 1984 1/1
6886TORT, Michel Inteligenčni kvocient 1986 1/1
812DOGŠA, Irena Interakcijske vaje za mladostnike 1995 0/2
3830VIDMAR BIRSA, Vesna Interaktivni atlas Slovenije. ; Priročnik za učitelje zemljepisa in druge uporabnike programa 1999 1/1
3839VIDMAR BIRSA, Vesna Interaktivni atlas Slovenije. ; Priročnik za učitelje zemljepisa in druge uporabnike programa 1999 1/1
3232HADFIELD, Jill Intermediate communication games ; a collection of games and activities for low to mid - intermediate students of English 1997 0/1
7230JERMAN-BLAŽIČ, Borka Internet 1996 0/0
1711FRIEDRICH, Joachim Internet in pomfrit 1998 1/1
3635STEWART, Paul Invazija Blobov 2002 1/1
11252BAJD, BarbaraInvazivne tujerodne rastlinske in živalske vrste 2016 1/1
6170PESEK, Albinca Inštrumentalne spremljave k pesmim v učbenikih glasbe. ; CD 1999 1/1
5468LLEWELLYN Claire Is it a Butterfly? 2004 1/1
4686VTIČ-TRŠINAR, Darja Iskalci biserov ; priročnik za razredne ure 2004 1/4
4687VTIČ-TRŠINAR, Darja Iskalci biserov ; priročnik za razredne ure 2004 1/1
12132Iskanje včerajšnjega dne 2018 1/1
8738GLATZER, Richard Iskanje zlatih mest 1992 1/1
9550GREGORIČ GORENC, Barbara Iskanke 2008 2/2
11554COLLINS, AnneIsland for sale 2007 1/1
10556LAIDLAW, CarolineIsland hopping 2013 2/2
1389CORRINGTON, Julian D. Istraživanja pomoću mikroskopa 1972 1/1
10475Italijansko-slovenski slikovni slovar 2013 1/1
12480RIPPIN, Sally Iva in Ava in strašna zmešnjava 2021 1/1
8605CANKAR, Ivan Ivan ; Cankar 1978 1/1
11834[Mateja Pezdirc Bartol ... [et al.] Ivan Cankar 2018 1/1
11791SMILJANIĆ, Zoran Ivan Cankar ; podobe iz življenja 2018 1/1
6894GERLANC, Bogomil Ivan Cankar v besedi in sliki 1976 4/4
6865CANKAR, Ivan Ivan Cankar, glasnik naših dni 1946 1/1
5340CANKAR, Ivan Ivan Cankar.doc ; < łizbor odlomkov iz del Ivana Cankarja> 2005 8/8
4458CANKAR, Ivan Ivan Cankar.doc ; 2004 0/0
5802CANKAR, Ivan Ivan Cankar.doc ; za domišljijsko potovanje in domače branje : 2004 1/1
3702TAVČAR, Ivan Ivan Tavčar 2003 0/0
11672PODGORŠEK, MojicejaIvan in skodelica črne kave 2018 1/1
8326SCOTT, Walter Ivanhoe 1992 2/2
6714HORELOVA, Eliška Ivanina odločitev ; dekliški roman 1987 2/2
7800BOGOMOLOV, Vladimir Ivanovo otroštvo 1979 1/1
6814GOR?KIJ, Maksim Ivanček bedaček 1990 1/1
7308BAČER, Karel Iz ; literarnozgodovinski in etnološki zapiski 1991 1/1
8241MAY, Karl Iz Bagdada v Istambul. ; knjiga 3 1971 0/1
8155GESTRIN, Fran Iz arhiva ; povest 1991 1/1
9597BAČER, Karel Iz dolenjske preteklosti ; literarnozgodovinski in etnološki zapiski 1991 1/1
5074ISRAEL, Lana Iz drugačnega kota ; pristopimo k matematiki 1994 1/1
8111HACE, Matevž Iz komisarjevih zapiskov 1965 1/1
1378GLAŽAR, Saša A. Iz laboratorija prof. Vedeža ; zbirka poskusov za mlade kemike 1985 2/2
12257KOS, Rada Iz lončka v lonec ; Naravno vrtnarjenje za male in velike vrtnarje ter odlični recepti iz domače kuhinje 2017 1/1
4391FINŽGAR, Fran Saleški Iz mladih dni ; łob 50-letnici prve objave 2003 1/1
3435BARDILL, Linard Iz modre pravljične dežele ; čudna rumena reč 0000 1/1
4561BARDILL, Linard Iz modre pravljične dežele ; čudna rumena reč 0000 1/1
3886BARDILL, Linard Iz modre pravljične dežele. ; Brundo ne more spati 2003 1/1
7767KOSMAČ, Ciril Iz moje doline ; novele 1958 1/1
4789ZOREC, Marjeta Iz otroških dni Franceta Prešerna 2003 1/1
1319ZEI, Miroslav Iz ribjega sveta 1951 1/1
8674STRNAD, Janez Iz take so snovi kot sanje ; atomov do kvarkov 1988 2/2
1715VRATUŠA, Anton Iz verig v svobodo ; Rabska brigada 1998 0/0
6046VIGNJEVIĆ, Tomislav Iz zibelke ; łilustracije v łinkunabulah : Narodna galerija, 25. september - 18. november 2001 2001 1/1
8084PAVLIN, Mile Iz šolske klopi k partizanom 1982 1/1
7467PAVLOVEC, Rajko Iz življenja kontinentov 1977 1/1
768DISNEY, Walt Izberi si dogodivščino ; Ostržkove dogodivščine 1987 0/0
1765DISNEY, Walt Izberi si dogodivščino ; dogodivščine iz knjige o džungli 1987 0/0
2111WEARE, Katherine Izboljševanje duševnega zdravja v Evropski mreži zdravih šol ; priročnik za učitelje in druge, ki delajo z mladimi 1999 2/2
2112WEARE, Katherine Izboljševanje čustvenega in duševnega zdravja v Evropski mreži zdravih šol ; priročnik za učitelje in druge, ki delajo z mladimi 1996 1/1
6751JURČIČ, Josip Izbor kratke proze 1995 1/1
8696CANKAR, Ivan Izbrana dela ; zv. ł1 1951 1/1
8103ŽUPANČIČ, Oton Izbrana mladinska beseda 1978 1/1
6461MEŠKO, Franc Ksaver Izbrana mladinska beseda 1980 1/1
8186VALJAVEC, Matija Izbrana mladinska beseda 1980 0/1
4066ČRNE-HLADNIK, Helena Izbrana poglavja iz genskega inženirstva ; priročnik za učitelje biologije 2004 1/1
10048ROZMAN, AndrejIzbrane Rozine v akciji 2010 1/1
6479MURN, Josip Izbrane pesmi 1951 1/1
6470ŽUPANČIČ, Oton Izbrane pesmi 1963 4/4
6473GRADNIK, Alojz Izbrane pesmi 1964 2/2
6475ŽUPANČIČ, Oton Izbrane pesmi Otona Župančiča 1977 1/1
7712BAČNIK, Andreja Izbrani ; kemijski łposkusi. łVK łDel ł1 0000 1/1
6425JENKO, Simon Izbrano delo 1957 1/1
8199GRABELJŠEK, Karel Izbrano delo. ; 1. zv. 1975 1/1
8200GRABELJŠEK, Karel Izbrano delo. ; 2.zv. 1975 1/1
8201GRABELJŠEK, Karel Izbrano delo. ; 3. zv. 1975 1/1
8202GRABELJŠEK, Karel Izbrano delo. ; 4. zv. 1975 1/1
8203GRABELJŠEK, Karel Izbrano delo. ; 5. zv. 1975 1/1
7363KIESSLING, Franz Izdelajmo sami 1996 1/1
9090ELLIOT, Marion Izdelki iz papirja ; 70 čudovitih zamisli za izdelke iz papirja z več kot 400 fotografijami 2009 1/1
7304PAPOTNIK, Amand Izdelujmo iz ; lesa 1993 1/1
5988PERČIČ, Tone Izganjalec hudiča 2005 1/1
5813BAUER, Jana Izginjevalec čarovnic 2002 1/1
11267KASPARAVIČIUS, KęstutisIzginula slika 2016 1/1
5441BANSCHERUS, Juergen Izginule kotalke ; otroški kriminalni roman 2006 1/1
8118ZOREC, Ivan Izgnani menihi ; povest iz druge polovice XVIII. stoletja 1991 1/1
3636MRVAR, Nataša Izgubljena ribica 2002 1/1
3637ROGAČ, Franci Izgubljena slončica 2002 1/1
7662ROGAČ, Franci Izgubljena slončica ; ; in Nosku se zgodi čudež łBraillova łpisava 2007 2/2
10238TAN, ShaunIzgubljena stvar 2012 1/1
3891ROBBERECHT, Thierry Izgubljeni nasmeh 2001 3/3
8065BLYTON, Enid Izgubljeni piščanček 2008 1/1
6716BURNETT, Frances Hodgson Izgubljeni princ 1996 1/1
6222BREZINA, Thomas Izgubljeni v džungli ; pustolovščina v Južni Ameriki 1994 0/1
8275PUNCER, Franc Izgubljeni človek 1978 1/1
7361SAKSIDA, Igor Izhodišča in modeli šolske ; priročnik za književno vzgojo 1994 1/1
321STUPICA, Marlenka Izidor ovčice pasel 1987 1/1
4792ŽORŽ, Danila Izkop 2005 1/1
219MESTNIK, Ivanka Izlet na Modri planet 1995 6/6
11364GOSCINNY, RenéIznogud ; Dan norcev 2016 0/1
21LIPUŽIČ, Boris Izobraževanje kot razvojni dejavnik ; šolski sistemi Združenih držav Amerike, Kanade in Nove Zelandije 1995 0/0
2267LIPUŽIČ, Boris Izobraževanje v zankah globalizacije 1999 1/1
8360NEILL, Roy S. Izpolnjena obljuba 1961 1/1
8997TRDINA, Janez Izprehod v Belo krajino 1953 1/1
12170KECIR-Lepetit,Emmanuelle, 1973- Izumi 2020 1/1
12475BERGAMINO, Giorgio Izumi in odkritja 2020 1/1
1226LABINOWICZ, Ed Izvirni Piaget ; mišljenje - učenje - poučevanje 1989 1/1
1776MAKSIMOVIĆ, Desanka Izvolite na razstavo 1966 0/0
5933TAVČAR, Ivan Izza kongresa 1999 1/1
8844MARENTIČ-POŽARNIK, Barica Izziv raznolikosti ; spoznavanja, łučenja, łmišljenja 1995 1/1
11028RUPNIK VEC, TanjaIzzivi poučevanja 2011 0/1
11615HROVAT-KUHAR, EvaIzzivi sodobne vzgoje 2017 2/3
815KMETIČ, Silva Izzivi za mlade matematike ; izzivi za učence, učitelje in starše 1996 1/1
11071MRGOLE, AlbertIzštekani najstniki in starši, ki štekajo 2014 2/3
5894BRAUER, Sybille Iščem slike, najdem besede 2007 1/1
3042LUKAN, Blaž Iščemo gledališče ; delovni zvezek za izbirni predmet gledališki klub za 7., 8. in 9. razred devetletne osnovne šole 2000 0/1
6070ŠTEFAN, Anja Iščemo hišico 2005 1/1
11329ŠTEFAN, AnjaIščemo hišico 2016 0/1
12544HARRY, Rebecca Iščemo hiško za božično miško 2022 1/1

Število zadetkov: 250